Kriskommunikation

Ta kontroll över narrativet genom samordnad kommunikation i rätt tid.

Det bästa sättet att hantera en kris på, är att vara förberedd

Som företag eller organisation är det oundvikligt att någon gång drabbas en kris. Det behöver inte vara en kris i omfattning med att Janne Josefsson plötsligt står i farstun, men alla företag – oavsett storlek – behöver vara förberedda på hur de agerar den dagen krisen är ett faktum. Och hur de agerar för att, på bästa sätt, förhindra – eller åtminstone förmildra situationen.

En kris kan orsaka stora skador på ditt varumärke och dess rykte. Därför är det av yttersta vikt att agera utifrån på förhand tydliga instruktioner och procedurer – något jag kan hjälpa till med.

Samordnad kommunikation i rätt tid

När en kris inträffar är det viktiga att, så gott det går, motverka ryktesspridning och förebygga otydligheter. Förarbetet, att vara ordentligt förberedd, är A och O när det kommer till kriskommunikation och krishantering.

Jag kan hjälpa dig med att ta fram en krishanteringsplan som utgår från din specifika och unika situation och hjälper dig när krisen är ett faktum. 

Nyfiken på vad PR och content kan göra för dig och ditt företag?

Oavsett om du behöver hjälp med att utveckla en PR- och contentplan och/eller strategi från scratch eller vill ha hjälp med att få ökat genomslag i media för en enskild PR-aktivitet i Sverige, Danmark eller Norge (eller på samtliga marknader), kan jag hjälpa dig.

Jag tror på handling och inleder därför gärna med en testaktivitet för att du ska kunna känna av hur det hela fungerar och även känna dig trygg såväl med processen som med mig.

Kontakta mig för ett förutsättningslöst möte så berättar jag mer.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå